O Nama

image left

AQP agencija osnovana je 2007 godine, a nastala je nakon dugogodišnjeg rada na konsultantskim uslugama tako da predstavlja centar za kvalitet i poslovnu izvrsnost sa ciljem pružanja usluga u oblasti konsaltinga, implementacije standarda i edukacije menadžmenta i zaposlenih.

AQP konsalting agenciju vodi prof.dr Zoran Punoševac, profesor na Visokoj tehničko tehnološkoj školi strukovnih studija u Kruševcu gde predaje predmete: Oprema za rad i sredstva zaštite i Održavanje tehničkih sistema. Prethodno je bio zaposlen na Visokoj školi strukovnih studija „prof.dr Radomir Bojković“ u Kruševcu gde je predavao predmete: Menadžment kvaliteta, Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Priprema proizvodnih procesa, Modeli poslovne izvrsnosti, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Proizvodni i uslužni menadžment. Radu u visokoškolskoj instituciji prethodio je rad u Trajal korporaciji gde je obavljao  više rukovodećih funkcija.

Trenutno obavlja sledeće funkcije:

  •   Predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije
  • Predsednik organizacionog odbora naučno stručnog skupa "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost"
  • Predsednik Unije poslodavaca Srbije - poslodavci Kruševca
  • Član uređivačkog kolegijuma časopisa "Kvalitet i izvrsnost"
  • Ocenjivač za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost "OSKAR KVALITETA" u organizaciji Fondacije kulturu kvaliteta i izvrsnost
  • Član Saveta za kvalitet pri Regionalnoj privrednoj komori Kruševac
  • Vodeći proveravač sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu i sistema menadžmenta energijom
  • Priznati je ekspert Koordinacionog tela Vlade republike Srbije za opštine Bujanovac, Medveđu i Preševo
  • Podpredsednik Inicijative za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope

Objavio je više od 70 naučnih i stručnih radova iz oblasti kvaliteta, preduzetništva i organizacionog ponašanja kako na domaćim tako i međunarodnim konferencijama. Učestvovao je na više kako domaćih tako i međunarodnih projekata iz različitih oblasti.

Dobitnik je Priznanja za značajan doprinos razvoju i delatnosti Hrvatskog društva menadžera kvaliteta i kvaliteta uopšte

Održao je veliki broj obuku širom Srbije kako za nezaposlene sa tržišta rada tako i za zaposelne u radnim organizacijama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, preimene standarda u poslovanju, obuke iz oblasti razvoja ličnih veština