Dodela sertifikata u Gradskoj Upravi

U Mozaik sali Gradske uprave juče su dodeljeni sertifikati sa seminara “ Unapredimo poslovnu kulturu „. Seminar se odvijao kroz pet programskih celina, a njegovi polaznici bili su mahom direktori javnih preduzeća i ustanova, ali i nezaposlena lica.

Vlada Srbije usvojila je nedavno predlog Zakona o obrazovanju odraslih kroz celoživotno učenje, tj. priznavanje kvalifikacija kroz neformalno obrazovanje.

Usvajanje predloga Zakona o neformalnom obrazovanju samo je potvrda da smo prvi prepoznali potrebu modernog koncepta obrazovanja, a ciljna grupa projekta (menadzment preduzeća), samo dodatno potvrđuje naše ispravno opredeljenje, rekao je obraćajući se prisutnim polaznicima seminara, gradonačelnik Kruševca.

Prof. dr Zoran Punoševac, kao organizator tečaja i predsednik Unije poslodavaca Kruševca napomenuo je da su teme bile: novi alati kvaliteta, timski rad, motivacija zaposlenih, komunikacija, bezbednost i zdravlje na radu, merenje zadovoljstva korisnika, unapređenje poslovnih procesa, merenje učinka zaposlenih…

Sertifikate je dobilo 40 – ak zaposlenih, a uručio ih je Gradonačelnik, sa porukom da svoja novostečena znanja iskoriste u svrhu povećanja stepena zadovoljstva građana u komunikaciji sa zaposlenima svih struktura, kao i generalno poboljšanje kvaliteta života u gradu.

X