Program finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 28. januara 2022. godine doneta je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške – Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda. Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 12/22 od 1. februara 2022. godine. Osnovni cilj programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, odnosno olakšan pristup tržištima […]

Objavljen SRPS ISO 10001:2020

Institut za standardizaciju Srbije je krajem januara objavio još jedan standard od velikog značaja za organizacije koje su zadovoljstvo svojih korisnika postavile kao krajnji cilj. Reč je o standardu SRPS ISO 1000:2020 Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije. Zadovoljstvo korisnika pokazuje meru usklađenosti potreba korisnika i odgovora kompanije na […]

Objavljen standard SRPS ISO 10002:2019

29.11.2019 – Objavljen je standard SRPS ISO 10002:2019 – Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama. Ovaj dokument daje smernice za proces postupanja sa prigovorima koji se odnose na proizvode i usluge u organizaciji, uključujući planiranje, projektovanje, razvoj, realizaciju operativnih aktivnosti, održavanje i poboljšanje. Ovim trećim izdanjem zamenjuje se […]

Seminar Tim i timski rad

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je jednodnevni seminar „Tim i timski rad “ u okviru projekta „Unapredimo poslovnu kulturu“ Cilj seminara, koji je namenjen zaposlenima, je definisanje radnih uloga i organizovanje timskog rada. Predavač je bio profesor doktor Zoran Punoševac, a organizator Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje.

Održan seminar na temu „Poslovno ponašanje i poslovni bonton“

U okviru projekta koji sprovodi Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje RPKK „Unapredimo poslovnu kulturu“, 13.05. u 11 sati održan je Seminar u sali Komore Kruševac pod nazivom „Poslovno ponašanje i poslovni bonton“. Predavač na Seminaru je bio prof. dr Zoran Punoševac, ispred Konsalting agencije AQP. Seminaru je prisustvovalo 23 predstavnika javnog i privatnog sektora […]

Dodela sertifikata u Gradskoj Upravi

Dodeljeni sertifikati: Unapredimo poslovnu kulturu

U Mozaik sali Gradske uprave juče su dodeljeni sertifikati sa seminara “ Unapredimo poslovnu kulturu „. Seminar se odvijao kroz pet programskih celina, a njegovi polaznici bili su mahom direktori javnih preduzeća i ustanova, ali i nezaposlena lica. Vlada Srbije usvojila je nedavno predlog Zakona o obrazovanju odraslih kroz celoživotno učenje, tj. priznavanje kvalifikacija kroz […]

Održan seminar o veštinama poslovne komunikacije

U Regionalnoj privrednoj komori Pančevo održan je u utorak, 10. marta seminar za preduzetnike o veštinama poslovne komunikacije. Prof. dr Zoran Punoševac je tokom seminara predstavio važnost korišćenja veština poslovne komunikacije sa praktičnim partnerima u cilju jačanja konkurentnosti. Takođe, naglasio je značaj komunikacije između saradnika unutar same organizacije jer ona značajno utiče na produktivnost, efikasnost, […]

X