Konsalting

Konsalting Usluge

Današnje poslovanje se suočava sa mnoštvom izazova koji zahtevaju unapređenje poslovnih procesa. Da bi organizacije ostvarile zacrtane ciljeve neophodna je fokusiranost na kvalitet i konstantno svoje strategije prilagođavaju tržištu usmeravajući ih ka krajnjem cilju.

AQP konsalting agencija pruža usluge konsaltinga iz oblasti sistema menadžmenta, i usmerena je na saradnju sa organizacijama koje kvalitet postavljaju kao najviši prioritet i cilj kome streme u težnji postizanja konkurentske prednosti na tržištu.

Naši konsultanti primenjuju principe najbolje prakse i trendova poslovnog sveta primenjujući dugogodišnje  znanje i iskustvo kako bi pomogli klijentima da održe korak sa promenama na tržištu.

Kroz pružanje usluga konsaltinga pomažemo klijentima da definišu i reše ključna pitanja poslovanja, da procene, planiraju i primene savremena rešenja menadžmenta kroz stalnu analizu postojećih i budućih potreba.

Naše usluge podrazumevaju stalnu edukaciju iz oblasti primene sistema menadžmenta u svim nivoima u organizaciji.

Za naše klijente obezbeđujemo odgovorno upravljanje poslovnim procesima.

Poslovanje AQP konsalting agencije je bazirano na sledećim principima:

 • FOKUSIRANOST NA KORISNIKA
 • LIDERSKI PRISTUP
 • UKLJUČIVANJE SVIH ZAPOSLENIH
 • SISTEMSKI PRISTUP
 • KONTINUALNO UNAPREĐENJE
 • DONOŠENJE ODLUKA NA BAZI ČINJENICA
 • OBOSTRANO KORISNI ODNOSI SA KLIJENTIMA
 • PRIMENA DO SADA NAJBOLJIH ISKUSTAVA
 • OBUKA NA LICU MESTA

Zahtev za ponudu za konsultantske usluge

SRPS ISO 45001:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Detaljnije

SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

Detaljnije

SRPS OHSAS 18001:2008

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Detaljnije

SRPS ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta životnom sredinom

Detaljnije

ISO 22000:2005

Rizik po zdravlje potrošača može se najefikasnije smanjiti ako su tačke opasnosti identifikovane.

Detaljnije

HACCP

Možemo reći da HACCP principi predstavljaju značajan deo i svih ostalih standarda za bezbednost hrane.

Detaljnije

ISO 17025:2017

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Detaljnije

SRPS EN ISO 50001:2018

Nastao je kao odgovor na zahteve za očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost i održivi razvoj.

Detaljnije

IATF 16949:2016

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

Detaljnije

CE Znak

Ukoliko želite da svoj proizvod izvozite na tržište EU neophodno je da se usaglasite sa direktivama koje se odnose na Vaše proizvode.

Detaljnije

FSC CoC

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima.

Detaljnije

Finansijski Konsalting

Sagledavanje finansijske situacije svog preduzeća, poslovnih partnera i uspešno planiranje finansijskih sredstava.

Detaljnije

Biznis Planovi

Dobara biznis plan predstavlja osnovu za otpočinjanje novog projekta, poslovanja kao i osnovu za pregovore o finansiranju.

Detaljnije

SRPS ISO 37001:2017

Sistemi menadžmenta za borbu protiv podmićivanja pomaže u sprečavanju, otkrivanju i rešavanju problema podmićivanja

Detaljnije

SRPS ISO 27001:2014

Ovim standardom, organizacije demonstriraju posvećenost poslovanju na bazi principa sigurnosti informacija

Detaljnije
Podrška

Kako možemo da pomognemo

  Telefon

  +381 37 410 710

  Adresa

  Čupićeva 4/3
  37000 Krušavac, Srbija

  Kontaktirajte Nas

  X