Da bi interne provere postigle postavljene ciljeve, njih treba da organizuju i izvode proveravači koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije i lične osobine. Loše izvedena interna provera ne samo da može da dovede do neželjenih rezultata, nego može da nanese štetu integrisanom sistemu menadžmenta, dovede u pitanje poverenje u njega i da nepovoljno deluje na odnose unutar organizacije.

Cilj Seminara

Seminar za interne proverivače je organizovan sa ciljem da se polaznici osposobe za samostalno obavljanje internih provera i pripreme svoja preduzeća za postupak sertifikacije i redovni nadzor. Obaveza svake firme je da ima obučene interne proverivače ukoliko želi da posluje u skladu sa međunarodnim zahtevima ISO standarda na međunarodnom tržištu roba i usluga.

Koristi od Seminara

 • Razumevanje primene sistema menadžmenta kvalitetom
 • Značaj internog proveravanja u okviru proveravanja sistema menadžmenta kvalitetom
 • Odgovornost i zadaci internih proveravača
 • Sposobnost ocene stanja i pripreme izveštaja o izvršenoj proveri
 • Praktična vežba

Teme

 • Razumevanje primene sistema menadžmenta kvalitetom
 • Značaj internog proveravanja u okviru proveravanja sistema menadžmenta kvalitetom
 • Interpretacija standarda ISO 9001:2015
 • Odgovornost i zadaci internih proveravača
 • Program i planiranje provere
 • Izvođenje provere
 • Metode i tehnike proveravanja
 • Ocena stanja i priprema izveštaja o izvršenoj proveri
 • Razumevanje primene sistema menadžmenta kvalitetom
 • Korektivne mere
 • Test

Ciljna grupa

 • Menadžment (top i operativni)
 • Predstavnici rukovodstva za kvalitet i zaposleni u službi kvaliteta
 • Osobe koje su uključene u realizaciju kvaliteta proizvoda / usluga
 • Interni proveravači
X