Zbog prilično nestabilnog poslovnog okruženja u današnjem poslovanju, planiranje postaje takoreći nužna aktivnost preduzeća. Da bi preduzeće funkcionisalo u takvom okruženju, često se mora prilagođavati takvim uslovima poslovanja.

Biznis plan omogućava da se precizno definišu stvarne mogućnosti u funkcionisanju vašeg biznisa. Izrada Biznis Plana može biti izazov zbog svoje složenosti i obimnosti, ali i zbog saradnje sa kompetentnim ljudima iz Vašeg preduzeća i zato je potrebna zajednička posvećenost i koordinirani timski rad.

Cilj Seminara

 • Razumevanje koncepta biznis plana, njegove svrhe, sadržaja, kao i metodologije izrade
 • Osposobljavanje za dalji samostalni rad i usavršavanje u njegovoj izradi i oceni
 • Sticanje praktičnih koje će polaznicima omogućiti da samostalno urade biznis plan za sopstvenu preduzetničku ideju

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznik je osposobljen

 • Da detaljno obradi i razume i razume svaki deo Biznis Plana
 • Da se odlično pripremi za sva moguća pitanja potencijalnih investitora
 • Da razume ključne delove Biznis Plana i njihovu međusobnu vezu
 • Da izradi Biznis Plan za sebe, a možda i za druge

Teme

 • Osnovni elementi biznis plana
 • Razvijanje biznis plana
 • Istorija poslovanja i trenutno stanje
 • Istraživanje tržišta
 • Konkurentska poslovna strategija
 • Funkcionisanje prodaje
 • Predviđanje-prognoza
 • Kontrola poslovanja
 • Pisanje i predstavljanje poslovnog plana

Ciljna grupa

 • Direktori, kao i najviši menadžment koji odlučuju o strategiji kompanije (direktori finansija, prodaje, proizvodnje, marketinga…)
 • Svi zainteresovani za dobijanje dugoročnog finansiranja (kreditiranje, zajedničko ulaganje, novo-kapitalno ulaganje, lizing…)
 • Kreditni referenti u bankama, kao i svi oni koji odlučuju o plasiranju novca (banke, investicioni fondovi, brokeri, osiguravajuće kuće…).
X