Izvucite maksimum iz svojih zaposlenih i zadržite dobru atmosferu na poslu.

Imate česte konfliktne situacije u firmi? Zaposleni su nemotivisani, nefleksibilni, ne donose željeni rezultat? Vaša odgovornost je velika, dužnosti su brojne i zato ste stalno pod stresom? Vidite da se zaposleni svakodnevno susreću sa brojnim stresnim situacijama i  posao zato trpi?

Vi, kao lider možete to sprečiti. Na našem seminaru naučite kako da se profesionalno postavite, uspostavite kontrolu i autoritet. Cilj ovog seminara je i razvijanje veština upravljanja stresom, a takodje ćete naučiti kako da promenite svoj mentalni stav i da umesto problema vidite izazove i naučite načine njihovog savladavanja u svakodnevnim situacijama.

Cilj Seminara

 • Pomoć učesnicima u unapređenju komunikacionih veština sa različitim tipovima osoba,
 • Identifikovanje potencijalnih problema u odnosima
 • Pronalaženje mogućih načina za njihovo rešenje.

Koristi od Seminara

 • Unapređenje veština komunikacije u timu ili u radu sa kolegama i klijentima, koje se odnose na rešavanje konflikta
 • Usvajanje pristupa rešavanju problema koji vodi do uspostavljanja i izgradnje saradnje i dobrih odnosa

Teme

 • Pojam i elementi konflikta
 • Stav prema konfliktima
 • Izvori konflikta
 • Proces konflikta
 • Vrste konflikata
 • Efekti konflikta
 • Stres menadžment

Ciljna grupa

 • Top menadžment i srednji menadžment (generalni direktori, direktori sektora)
 • Menadžeri sa iskustvom kojima je potrebna veština „umeti sa ljudima“
 • Menadžeri koji su u stalnom kontaktu sa zaposlenima
 • Rukovodioci svih profila
 • Zaposleni
X