“Menadžment je, u suštini, motivisanje drugih ljudi.” – Lee Lacocca

Dobro poznata činjenica u poslovanju, kako kod nas, tako i u svetu je da su većina problema u kompanijama u stvari problemi u menadžmentu. Većina problema se može sprečiti i razrešiti motivisanjem zaposlenih radnika. Kako stvoriti najbolje uslove za motivaciju?

Cilj Seminara

 • Postizanje boljih rezultata rada u organizaciji, uvođenjem adekvatnih metoda motivacije
 • Smanjenje grešaka koje bi mogli da načinimo ne poznajući stvarnu prirodu motiva
 • Izrada i razvoj dobrog koncepta motivacije i definisanje uslova pod kojima ga treba sprovoditi
 • Razvijanje motivacije za rad obezbeđivanjem uslova za razvoj zaposlenog čime se stvara osnova za realizaciju motivacije za unapređenje poslovnih procesa
 • Razvoj sistema motivacije u organizaciji čime se obezbeđuju uslovi za poboljšanje kvaliteta života kroz napore da se istovremeno zadovoljavaju interesi i zaposlenih i organizacije.

Koristi od Seminara

 • Razumevanje izvora motivacije, osnovnih motivacijskih alata i kako ih primeniti u praksi
 • Razvijanje veštine motivisanja zaposlenih u svom timu
 • Saznanje šta sve utiče na radni učinak i koji je uticaj motivacije
 • Razumevanje motivacije: koji su mogući izvori motivacije

Teme

 • Uvod u teoriju motivacije
 • Teorije motivacije
 • Strategije motivacije
 • Nematerijalne strategije motivacije
 • Motivacija i kvalitet
 • Kratkoročni vidovi motivacije
 • Praktični primeri motivacije

Ciljna grupa

 • Top menadžment i srednji menadžment
 • Menadžeri sa iskustvom kojima je potrebna veština „umeti sa ljudima“
 • Menadžeri koji su u stalnom kontaktu sa zaposlenima
 • Rukovodioci svih profila (marketing, komunikacije, ljudski resursi, , finansije, istraživanje i razvoj)
 • Zaposleni u organizaciji
X