Cilj Seminara

Upoznavanje polaznika sa osnovnim metodama i tehnikama obuke kadrova i utvrđivanje osnovnih ciljeva obrazovanja.

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznik je ospsobljen:

 • Da primeni principe dobre prakse rada u ljudskim resursima u selekciji, zapošljavanju i unapređenju
 • Da sprovodi planove za unapređenje veština kod zaposlenih
 • Da definiše funkcije svakog radnog mesta i tako upravlja učinkom zaposlenih
 • Da upravljaa sistemom nagrađivanja i podsticanja
 • Da aktivno učestvuje u organizacionom i strateškom planiranju organizacije

Teme

 • Obuka i obrazovanje zaposlenih
 • Opšti i posebni ciljevi obrazovanja
 • Sistemi obučavanja i obrazovanja u preduzeću
 • Tehnike i metode obuke
 • Savremeni koncepti obrazovanja u funkciji kvaliteta
 • Obuka menadžera

Ciljna grupa

 • Menadžeri u malim i srednjim preduzećima koji su novi u ljudskim resursima
 • Zaposleni koji su iz neke druge oblasti prešli u ljudske resurse
 • Oni koji planiraju uspostavljanje sektora ljudskih resursa u organizaciji
 • Svi koji već rade u sektoru ljudskih resursa, ali žele da unaprede svoja znanja
X