Vreme je novac. Naučite da imate novac!

Da li znate da prvi utisak koji ostavite na svoje poslovne partnere ili saradnike opredeljuje njihov stav o daljem pregovaranju i direktno utiče na tok pregovora/sastanka? Da li znate koja su pravila bontona u poslovnom svetu?

Cilj Seminara

Seminar omogućava učesnicima da sagledaju faktore koji utiču na kreiranje slike o poziciji organizacije i pojedinaca u svakodnevnom poslovnom ponašanju. Takođe, seminar svakom učesniku pruža uvid u jasno sagledavanje, prihvatanje i promenu dosadašnjih stavova, ponašanja i manira u pogledu poslovnog ponašanja.

Koristi od Seminara

Po završetku seminara polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u veštine organizovanja formalnih događaja, pojačati samopouzdanje u odnosima sa saradnicima i partnerima.

Teme

  • Opšta pravila poslovnog ponašanja
  • Zlatna pravila poslovnog ponašanja
  • Odeća i izgled
  • Poslovni maniri u kontaktu sa poslovnim partnerima
  • Poslovni odnosi
  • Komunikacija telefonom
  • Kontakti sa stranim partnerima

Ciljna grupa

Seminar je namenjen menadžerima i zaposlenima na svim nivoima, tj. svima koji žele da unaprede svoje poslovno ponašanje.

X