Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

SPRS ISO 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija  deo je ukupnog sistema organizacije koji ima za cilj da uspostavi, implementira, deluje, nadgleda, pregleda, održava i unapređuje bezbednost informacija uzimajući u obzir sve bezbednosne rizike po poslovanje organizacije.

Standard ISO 27001 je namenjen prevashodno organizacijama koje se bave uslugama u oblastima koje su na bilo koji način povezane sa Informacionim tehnologijama i potrebom za očuvanje poverljivosti informacija.

Ovim standardom, organizacije demonstriraju svojim zainteresovanim stranama da posluju na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmerena na stalna poboljšavanja u sistemu menadžmenta za bezbednost informacija i procesima pružanja usluga povezanim sa njim.

Prednosti implementacije i sertifikacije ISO 27001:2014

 • Just-in-time efekat – prava informacija, na pravo mesto, u pravo vreme
 • Zaštita i očuvanje kompanijskog know-how
 • Povećanje efektivnosti i efikasnosti informacionog sistema
 • Veće poverenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihovi podaci bezbedni
 • Ušteda vremena racionalizacijom količine i sadržine informacija
 • Optimizacija resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka
 • Rana identifikacija ranjivosti, pretnji i potencijalnih negativnih uticaja na poslovanje
 • Smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom
 • Dostupnost klijentima kroz e-poslovanje
 • Brži protok informacija između zaposlenih
 • Stvaranje preduslova za delegiranje odgovornosti
 • Smanjenje nesporazuma kod zaposlenih usled „ukrštanja informacija“
 • Međunarodna verifikacija vaše dobre poslovne prakse
X