S obzirom da je zdravlje i bezbednost na radu veoma  važan faktor poslovanja, a zaštita je zakonska obaveza svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, razvili smo ovaj seminar sa ciljem da pomogne svim preduzećima da što lakše zadovolje zakonsku obavezu kao i da primene, integrišu i sertifikuju sistem integrisanog menadžmenta u skladu sa zahtevima relevantnih standarda.

Cilj Seminara

Sticanje celovitih teorijskih znanja i praktičnih iskustava potrebnih za poslove iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Koristi od Seminara

 • Poznavanje i razumevanje zahteva standarda ISO 45001:2018;
 • Sprovođenje promena u vezi sa posebnim zahtevima za OHS koje su nastale kao rezultat prelaska sa OHSAS 18001:2007 na najnoviju verziju standarda ISO 45001:2018;
 • Znanje za efikasnu reviziju OHSMS zasnovanog na standardu ISO 45001:2018

Teme

 • Istorijat standarda
 • Značajne izmene u odnosu na OHSAS 18001
 • Specifični novi zahtevi koji se odnose na kontekst organizacije, lidertvo i učestvovanje radnika, planiranje mera, podršku i realizaciju operativnih aktivnosti
 • Uporedni prikaz zahteva standarda i njihovo tumačenje
 • Veza sa ostalim standardima za sisteme menadžmenta
 • Preporuke za sertifikaciju

Ciljna grupa

 • Predstavnici rukovodstva za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S)
 • Predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i EMS)
 • Internim proveravačima OH&S-a
 • Licima za bezbednost i zdravlje na radu
 • Ostalima koji se bave OH&S-om
X