SRPS OHSAS 18001

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

OHSAS 18001:2008  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu omogućava organizacijama da kontrolišu potencijalne rizike po zdravlje bezbednost zaposlenih i na taj način obezbede bolje uslove rada, kao i dobrobit kako njima tako i organizaciji. Proaktivni način komunikacije, koji prestavlja osnovni cilj ovog standarda dovodi do identifikacije, procene opasnosti i štetnosti kao i kontrole i smanjenja rizika u organizaciji.
Svako radno mesto nosi sa sobom i određene opasnosti po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Tako da, bilo koje incidentne situacije, povrede ili bolesti izazvane zbog nepovoljnih uslova rada, mogu biti uzrok velikih troškova po organizaciju. Troškovi se ogledaju kroz odštete zaposlenima, urušavanjem sopstvene reputacije i imidža, zaustavljanje proizvodnje, štete na infrastrukturi, opremi i sl.

Prednosti primene SRPS OHSAS 18001

Svodi na minimum povrede na radnom mestu, utiče na spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost, usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima, poboljšava generalnu sliku kompanije, privlači strane ulagače, pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu, sigurnost radnog mesta po zdravlje i bezbednost radnika i posetilaca, smanjen broj dana bolovanja i odsustva sa posla, jačanje imidža kompanije na tržištu i smanjenje troškova izazvani oštetama zaposlenima.

X