Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

 • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
 • poboljša odnos prema životnoj sredini,
 • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Cilj Seminara

Cilj seminara je da pruži sve potrebne informacije u vezi sa standardima ISO 14001:2015. Učesnici će razumeti sve elemente ovog standarda. Učesnici rešavaju zadatak specifični zahtevi SRPS ISO 14001:2015.

Koristi od Seminara

Blagovremeno informisanje i razumevanje zahteva pomoći će vam da lakše i brže usvojite izmene koje donosi nova verzija.

Teme

 • Upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015.
 • Tumačenje zahteva standarda i praktična primena zahteva
 • Specifični novi zahtevi koji se odnose na kontekst organizacije, pristup zasnovan na riziku
 • Razumevanje primene sistema menadžmenta životnom sredinom
 • Preporuke za primenu i smernice za sertifikaciju
 • Diskusija i vežbe

Ciljna grupa

 • Predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS)
 • Predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i OHSAS)
 • Internim proveravačima EMS-a
 • Ostalima koji se bave EMS-om
 • Odgovornim licima za upravljanje otpadom
X