Kako se ponašate prema drugima? Važno je da znate ko ste Vi, ko je ispred Vas i da prilagodite komunikacioni tok! Uspeh u biznisu se meri i uspešnom komunikacijom i sposobnošću upravljanja ljudima. Svi biznis akteri bi voleli da komunikacija teče glatko, bez zastoja, ukrštanja, tenzija i konflikata. Da li je to moguće i kako? Uz predavača sa dugogodišnjim iskustvom, dobićete odgovore na ova pitanja i savladati veštine pregovaranja na seminaru koji organizujemo.

Cilj Seminara

 • Prepoznati stil pregovaranja koji koristi druga strana
 • Upoznati se sa svim fazama pregovaračkog procesa
 • Sticanje samopouzdanja u sebe i svoju taktiku pregovaranja
 • Biti uvek jedan korak ispred u odnosu na drugu stranu koja učestvuje u pregovorima
 • Izbeći stres pri svakoj pripremi za pregovore
 • Imate jasno izdefinisane taktike i tehnike u pregovaranju
 • Spoznati greške u pregovaranju

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznik je ospsobljen:

 • Da nauči kako da ode na pregovore i kako da pobedi
 • Da stekne samopouzdanje i veštine koje će mu omogućiti da predvidi poteze koje će njegov sagovornik imati na umu
 • Da nauči da planira svoje poteze

Teme

 • Proces pregovaranja
 • Stilovi pregovaranja
 • Rezultati pregovaranja

Ciljna grupa

 • Menadžeri
 • Rukovodioci
 • Zaposleni koji se bave prodajom, distribucijom i koji kroz svakodnevnu komunikaciju nude svoje ideje, usluge, projekte, ili su u prilici da pregovaraju sa isporučiocima …
X