Finansijski Konsalting

Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija. Omogućava da se uspešno pribave, investiraju i koriste raspoloživi izvori finansiranja, u cilju povećanja poslovnih performansi preduzeća.

Iz ove kategorije usluga možemo Vam ponuditi:

 • Izrada investicionih studija
 • Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije
 • Finansijska analiza poslovanja
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Planiranje projekata
 • Upravljanje projektima
 • Praćenje konkursa i sagledavanje uslova konkurisanja za finansijska sredstva
 • Analize i izveštaji na zahtev klijenta
 • Procene vrednosti kapitala i imovine
 • Procena vrednosti uloga u novcu / stvarima
 • Ocena boniteta
 • Finansijska analiza poslovanja – racio analiza gde se obuhvataju svi relavantni finansijski pokazatelji parametri

Ove usluge omogućavaju klijentima da uspešno sagledaju finansijsku situaciju preduzeća, da je prezentuju zainteresovanim partnerima iz okruženja, da sagledaju finansijsku situaciju svojih poslovnih partnera, da uspešno planiraju svoje poslovanje, da izvrše restrukturiranje svojih finansijskih obaveza itd.

Klijetni imaju tačan uvid u raspoloživost izvora finansiranja, mogućnosti investiranja, pregled priliva i odliva novčanih sredstava itd. Uskladjivanje rokova, pravovremenost reakcija, analiza i strukturiranje imovine i projekata, osnov su za uspešan rast i razvoj bilo kog privrednog subjekta.

Finansijski konsaltning omogućava zdravo poslovanje, zdravu novčanu sliku preduzeća i pruža uvid u dalje mogućnosti rasta i razvoja bilo kog privrednog subjekta. Biznis bez finansijskog uvida u stanje preduzeća, osudjen je na propast.

X