ISO 22000:2005

Sistem upravljanja bezbednošću hrane je namenjen svim firmama koje učestvuju u lancu snabdevanja “od njive do trpeze”, jer sve firme u lancu snabdevanja mogu uticati na bezbednost proizvoda pre nego što se isti isporuči krajnjem potrošaču.

Ovaj standard obuhvata zahteve HACCP / Codex Alimentariusa i deo zahteva ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom), s tim što su obuhvaćeni i drugi zahtevi čijom se implementacijom smanjuje mogućnost kontaminacije proizvoda i pojave nebezbednog proizvoda na tržištu, poboljšavaju preduslovni programi, poboljšava komunikacija unutar lanca snabdevanja, jasno definišu pravila u slučaju vanrednih situacija i sl.

ISO 22000 je primenljiv za sve organizacije, bez obzira da li su one male ili velike, privatne ili društvene, proizvodne ili uslužne.

Koje firme mogu uvesti ISO 22000:2005?

Primarni proizvođači; Proizvođači gotovog proizvoda; Proizvođači dodataka za hranu; Firme koje se bave prepakivanjem i skladištenjem; Distibutivni centri; Transportne firme; Firme koje se bave distribucijom do maloprodajnih objekata; Proizvođači sredstava za dezinfekciju i čišćenje; Proizvođači opreme; Proizvođači ambalaže; Proizvođači hrane za životinje; i druge firme koje direktno ili indirektno učestvuju u lancu snabdevanja.

Koristi od uvođenja standarda ISO 22000:2005 su:

  • Poboljšanje kvaliteta i povećanje bezbednosti finalnog proizvoda
  • Stalna kontrola u toku realizacije osnovnih procesa
  • Poboljšanje preduslovnih programa
  • Bolja organizacija i upravljanje u firmi
  • Jačanje komunikacionih veza unutar lanca snabdevanja
  • Veća konkurentnost na tržištu
  • Smanjenje troškova kroz proaktivno delovanje
X