FSC CoC

FSC (Forest Stewardship Council) Savet za upravljanje šumama je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana je u cilju promocije odgovornog odnosa prema šumama na planeti.

FSC sertifikat na proizvodu predstavlja potvrdu da je drvo do krajnjeg korisnika stiglo strogo praćenim lancem (CoC certification – Chain of custody – lanac nadzora).

Postoje tri vrste FSC sertifikata:

 • FSC pure (čist)
 • FSC mixed sources (mešani izvori – min50% FSC)
 • FSC recycled (reciklirano).

FSC standard se zasniva na 10 principa i 56 povezanih kriterijuma. Principi FSC-a su:

 • 1 Poštovanje zakona i FSC principa
 • 2 Prava i odgovornosti vlasništva i korišćenja
 • 3 Prava autohtonog stanovništva
 • 4 Odnosi sa zajednicom i prava radnika
 • 5 Koristi od šume
 • 6 Uticaj na okolinu
 • 7 Šumske osnove (Plan gazdovanja)
 • 8 Monitoring i procena
 • 9 Održavanje šuma visoke vrednosti očuvanja
 • 10 Plantaže

FSC CoC standard je namenjen:

 • drvoprerađivačkoj industriji
 • proizvođačima nameštaja
 • papirnoj industriji, štamparijama i izdavačima
 • trgovcima i distributerima drveta i papria
 • primarnim prerađivačima drveta

Koristi od implementacije FSC CoC:

 • konkurentska prednost nad nesertifikovanim preduzećima
 • otvaranje puta ka stranim tržištima kroz formiranje i održavanje nadzornog lanca
 • smanjen broj provera preko treće strane
 • osvajanje novih tržišta
 • međunarodno priznata potvrda o dobroj poslovnoj praksi i proizvodnima kontrolisanog porekla
 • prepoznatljivost organizacije kao ekološki i društveno odgovorne
 • kvalitetnija saradnja sa lokalnom zajednicom
X