HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) predstavlja sistem kontrole prehrambenih proizvoda, kojim se utvrđuju, ocenjuju i otklanjaju uzročnici grešaka u proizvodnji i daje garancije njihove higijensko-sanitarne ispravnosti. HACCP je primenljiv u svim fazama proizvodnje jednog prehrambenog proizvoda. Od proizvodnje sirovine, preko prerade i distribucije, pa sve do krajnjeg korisnika. Svi koji dolaze u dodir sa proizvodom u bilo kojoj fazi njegove obrade, prerade ili distribucije treba da primenjuju principe HACCP.

Sedam HACCP principa

 1. Analiza potencijalnih opasnosti – hazarda
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka – CCP
 3. Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP
 4. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP
 5. Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica
 6. Uspostavljanje procedura za proveru/verifikaciju sistema
 7. Formiranje dokumentacije

Preduslovni programi i zakonska regulativa

 • GAP – dobra poljoprivredna praksa
 • GVP – dobra veterinarska praksa
 • GMP – dobra industrijska praksa
 • GHP – dobra higijenska praksa
 • GPP – dobra proizvodna praksa
 • GDP – praksa dobre distribucije i
 • GTP – praksa dobre trgovine

Prednosti primene HACCP sistema

 • Redukuje pojavu bolesti izazvanih hranom
 • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima
 • Omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća
 • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda
 • Povećava profit

Krajnji cilj HACCP sistema je proizvodnja što je moguće bezbednijeg proizvoda primenom što je moguće bezbednijeg postupka.

X