Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Svakodnevno se izgubi na hiljade života zbog nesreća na poslu ili smrtonosnih bolesti koje su povezane sa radnim aktivnostima. To su povrede sa smrtnim ishodom koje su mogle i trebale biti sprečene.

SRPS ISO 45001:2018  ima za cilj uspostavljanje mehanizama za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, kako bi organizacija stvorila bezbedno i zdravo okruženje za zaposlene i posetioce, sprečavanjem povreda na radu i narušavanja zdravlja.

SRPS ISO:2018 45001 nudi jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje OH&S performanse.

Koje su osnovne razlike između OHSAS 18001 i ISO 45001?

Postoji mnogo razlika, ali glavna promena je da se ISO 45001:2018 fokusira na interakciju između organizacije i svog poslovnog okruženja dok je OHSAS 18001 bio usredsređen na rukovođenje OHSAS opasnosti i drugim unutrašnjim problemima. Međutim, standardi se razlikuju i na mnogo drugih načina:

 • ISO 45001 je zasnovan na procesu – OHSAS 18001 je baziran na procedurama
 • ISO 45001 je dinamičan u svim klauzulama – OHSAS 18001 nije
 • ISO 45001 razmatra i rizik i mogućnosti – OHSAS 18001 se bavi isključivo rizikom
 • ISO 45001 uključuje stavove zainteresovanih strana – OHSAS 18001 ne.

Koristi od ISO 45001:2018 su:

 • Integrisanje odgovornosti za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu kao deo ukupnog plana organizacije
 • Aktivna saradnja sa zaposlenima kako bi se stvorila organizaciona kultura koja podstiče aktivno učešće radnika u OH&S sistemu menadžmenta
 • Zaposleni osećaju da se uzimaju u obzir njihove potrebe i bezbednost
 • Smanjenje povreda i narušavanje zdravlja na radnom mestu
 • Pozitivna korporativna kultura koja podržava prevenciju povreda na radu i narušavanja zdravlja kao i učešće zaposlenih
 • Smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih
 • Smanjenje broja nezgoda i povreda na radu
 • Pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima
 • Spremnost kompanije da pravovremeno otkloni opasnost
 • Usklađivanje sa zakonskom regulativom u oblasti zdravstva i zaštite prava zaposlenih
 • Efektivnost rada usled povećanja motivacije zaposlenih
 • Veća odgovornost zaposlenih
 • Ulazak na inostrana tržišta
X