Tim može da postigne mnogo više nego pojedinac, jer integriše znanje i iskustvo zaposlenih u rešavanju jednog problema.

Da bi ostvarile svoje ciljeve, organizacije formiraju timove i svojim članovima dodeljuju uloge. Da bi tim uspešno funkcionisao važno je da svi članovi budu fleksibilni i ovladaju određenim veštinama komunikacije.

Kada govorimo o timskom radu, ono što je najvažnije je da se svi članovi tima osećaju dobro i poštovano u svojim ulogama, da poštuju različitosti sebe i drugih, da znaju da podele uloge u timu gde svako može da pokaže svoj maksimum, a jedna od najvažnijih stvari jeste poverenje koje se stvara među članovima tima, koje je rezultat stabilnog odnosa i dobre komunikacije.

Cilj Seminara

Cilj ovog seminara je da se nauči kako voditi više projekata paralelno i kako postaviti ciljeve tima ispred ličnih interesa. Razvoj efikasnog tima je osnovni parametar kod povećanja produktivnosti i zadovoljenja potreba klijenata na visoko konkurentnom tržištu. Da bi se ispunili svi zahtevi koji se pred vlasnika kapitala postavljaju, potrebno je postaviti prioritete i postati vlasnik sopstvenog vremena.

Koristi od Seminara

 • Prepoznavanje karakteristika dobrog tima
 • Preuzimanje prave uloge u timu i izbor adekvatnih članova tima
 • Formiranje, vođenje i motivisanje dobrog tima

Teme

 • Razumevanje tima
 • Definisanje grupa
 • Razlika između timova i grupa
 • Vrste timova
 • Dizajniranje tima
 • Prednosti i nedostaci timskog rada
 • Organizacija unutar tima
 • Kada timovi ne funkcionišu

Ciljna grupa

 • Top menadžment i operativni menadžment
 • Menadžeri odgovorni za vođenje manjih ili većih timova
 • Svi koji žele unaprediti svoje poslovne i privatne rezultate
X