Dobra prezentacija može biti ključ za odobravanje vašeg projekta, prihvatanje poslovne ponude ili predstavljanje poslovnih rezultata.

Izrada i primena efektne poslovne prezentacije ne samo što je izuzetno korisna, vrlo često je i neophodna poslovna veština, bez obzira na poslovni sektor, poziciju i vrstu posla. Izrada dobre prezentacije podrazumeva vladanje celokupnim kompletom veština, od dobrog struktuiranja informacija i temeljnog poznavanja funkcionalnosti programa, preko smisla za dizajn i oka za detalje. Ukoliko želite da steknete ili unapredite ove veštine, to možete uraditi učešćem na seminaru koji organizujemo.

Cilj Seminara

  • Ovladati procesom komunikacije pred auditorijumom
  • Sačiniti moćnu prezentaciju koristeći sve dostupne audio i vizuelne alate
  • Razviti ležernost prilikom upečatljivog izlaganja
  • Upravljati grupom i emocijama
  • Ostaviti utisak i biti zapamćen
  • Prodati ideju

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznik je osposobljen:

  • Adekvatno predstavi ideju
  • Bez straha i treme sprovede prezentovanje ideje
  • Samouvereno i sa punim kredibilitetom vodi grupu ka cilju prezentacije
  • Privuče i održi punu pažnju polaznika

Teme

  • Elementi prezentacije
  • Načini komuniciranja sa publikom
  • Pravila prezentacije
  • Koraci u pripremi i izvođenju prezentacije

Ciljna grupa

  • Top i srednji menadžment, rukovodioci svih profila koji žele da unaprede svoje veštine prezentacije
  • Lideri, menadžeri i profesionalci odgovorni za direktne kontakte sa klijentima i internu komunikaciju u organizaciji
  • Mlade osobe i osobe na početku svoje karijere, koje žele da nauče kako da predstave svoje ideje
  • Svi koji žele da unaprede način upravljanja tremom od javnog nastupa
X