ISO TS 16949

Automobil je proizvod koji se svakodnevno koristi i bez koga je prosto nemoguće zamisliti život. Korisnici automobila žele da voze bezbedan proizvod  sa što manjim troškovima održavanja.

IATF 16949 predstavlja standard ISO 9001 sa proširenim zahtevima namenjenim za primenu u serijskoj proizvodnji i proizvodnji rezervnih delova u automobilskoj industriji.

Ova tehnička specifikacija definiše zahteve za sisteme menadžmenta kvalitetom za projektovanje i razvoj, proizvodnju, ugradnju i servis u automobilskoj industriji.

Standard IATF 16949 se bazira na osam principa upravljanja kvalitetom (Fokus na potrošaču, Liderstvo, Uključivanje i učešće ljudi, Procesni pristup, Sistemski pristup odlučivanju, Stalno unapređenje, Donošenje odluka na bazi činjenica, Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima).

IATF 16949 podrazumeva korišćenje različitih metoda i procedura u cilju obezbeđenja kvaliteta kao što su:

  • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), (Analiza mogućnosti nastanka greške i njenih efekata
  • MSA (Measurement Systems Analysis), (Analiza mernih sistema)
  • SPC (Statistical Process Control), (Statističko upravljanje procesom),
  • APQP (Advanced Product Quality Planning), (Napredno planiranje kvaliteta proizvoda)

Koristi od implementacije IATF 16949 su:

  • Poboljšanje procesa i kvaliteta proizvoda
  • Bolji kvalitet isporučilaca
  • Smanjen broj provera preko treće strane
X