“Brijilantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
u bilo kakvom poduhvatu.”
– Thomas Leech

Komunikacione strategije vam pomažu da lakše i brže savladate tehnike komunikacije, upravljanje konfliktima i rukovođenje timom. Razvoj socijalnih veština i poboljšanje međuljudskih odnosa u radnom okruženju su u funkciji povećanja produktivnosti! Da bi ste uspeli da ostvarite bolje međuljudske odnose, zdravo okruženje i bolju produktivnost na poslu, potrebne su vam meta sposobnosti – emocionalne, socijalne i komunikacione veštine.

Cilj Seminara

Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje. Seminar omogućava učesnicima da se upoznaju i sagledaju aspekte uspešne poslovne komunikacije, koja treba da bude osnov vrhunske usluge koju pružaju zaposleni. Prepoznati stil pregovaranja koji koristi druga strana.  Upoznati se sa svim fazama pregovaračkog procesa, sticanje samopouzdanja u sebe i svoju taktiku pregovaranja, biti uvek jedan korak ispred u odnosu na drugu stranu koja učestvuje u pregovorima, imati jasno definisane taktike i tehnike u pregovaranju.

Koristi od Seminara

 • Razumevanje komponente uspešne interpersonalne komunikacije
 • Unapređenje odnosa sa drugima (saradnicima, prijateljima, partnerima)
 • Razvijanje osetljivosti za znake neverbalne komunikacije
 • Unapređenje veštine jasnog prenošenja poruke
 • Razvijanje veštine aktivnog slušanja i parafraziranja
 • Uspešno postavljanje pitanja radi dobijanja što adekvatnijeg odgovora
 • Unapređenje veština prezentacije
 • Unapređenje razumevanja faktora koji ometaju komunikaciju

Teme

 • Razvoj sistema komuniciranja
 • Struktura komunikacionog procesa
 • Tipovi i vrste komunikacije
 • Poslovna komunikacija
 • Vrste poslovne komunikacije
 • Slušanje u poslovnoj komunikaciji
 • Neverbalna komunikacija
 • Načini izražavanja
 • Faze poslovnog razgovora
 • Teški klijenti u komunikaciji
 • Tipovi sagovornika
 • Vrste vođa u poslovnoj komunikaciji
 • Stil i tehnike izražavanje
 • Primeri adekvatnog i neadekvatnog uvoda
 • Praktična vežba

Ciljna grupa

 • Svi koji su u čestoj interakciji sa drugim ljudima
 • Menadžeri i profesionalci odgovorni za direktne kontakte sa klijentima i internu komunikaciju u organizaciji
 • Mlade osobe i osobe na početku svoje karijere koji žele da nauče kako da prezentuju svoje ideje
X