Cilj Seminara

 • Upoznati polaznike o značaju upravljanja ljudskim resursima u organizaciji
 •  Naučiti kako organizaciono struktuirati i pozicionirati upravljanje ljudskim resursima u organizaciji
 • Prepoznati elemente radnog mesta i pomoći menadžerima da sprovedu postupak zapošljavanja
 • Pripremiti se i uspešno obaviti intervju
 • Dati odgovarajuću ponudu potencijalnom kandidatu

Koristi od Seminara

Nakon seminara polaznik je osposobljen da samostalno sprovodi proces odabira kadrova, uvođenje u posao i praćenje razvoja kadrova.

Teme

 • Planiranje ljudskih resursa
 •  Regrutovanje selekcija i socijalizacija
 • Izvori regrutovanja
 • Metode regrutovanja
 • Testovi za selekciju kadrova
 • Socijalizacija primljenih radnika
 • Upravljanje karijerom

Ciljna grupa

 • Zaposleni u oblasti ljudskih resursa
 • Rukovodioci u kadrovskoj funkciji i obrazovanju
 • Direktori preduzeća
 • Psiholozi i studenti koji planiraju karijeru u ljudskim resursima
X