Cilj Seminara

Pružanje osnovnih informacija polaznicima o zahtevima standarda, prikazi rešenja problema na koje se nailazi u njihovoj primeni. Na seminaru će biti dat sažet pregled osnovnih zahteva standarda i najčešćih problema u njihovoj implementaciji.

Koristi od Seminara

Na seminaru će se ponuditi odgovori na pitanja kako u svakodnevnom radu primeniti osnovne zahteve standarda i na koji način oni mogu usmeriti organizaciju ka uspešnijem poslovanju. Očekuje se da na kraju seminara učesnici prihvate sistem menadžmenta kvalitetom kao alat za upravljanje i rukovođenje organizacijom koji pomaže u ostvarivanju stabilnog i uspešnog poslovanja.

Teme

 • Kratak osvrt na standarde
 • ISO 9001:2008; ISO 14001; SRPS 18001:2007; ISO 22000; ISO 26000; CE znak
 • Zašto je primena standarda uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
 • Da li Vam primena standarda obezbeđuje konkurentnost
 • Da li sertfikovana firma može da ima loše proizvode
 • Zašto rukovodstvo odbija primenu standarda
 • Koliko je rukovodstvu značajna primena standarda
 • Kakva je trenutna situacija u Srbiji kada je u pitanju primena standarda
 • Šta rade drugi u okruženju i šta misle o primeni standarda
 • Kako primenom međunarodnih standarda izaći iz krize
 • Najlakši put do dobijanja sertifikata

Ciljna grupa

 • Menadžment (top i operativni)
 • Predstavnici rukovodstva za kvalitet i zaposleni u službi kvaliteta
 • Osobe koje su uključene u realizaciju kvaliteta proizvoda / usluga
 • Interni proveravači
 • Osobe zadužene za marketing, prodaju ili nabavku
X