Unija poslodavaca Mladenovca u saradnji sa AQP agencijom iz Kruševca i Konsalting centrom iz Kragujevca je uspešno organizovala dvodnevni seminar, obuku poslodavaca o primeni HACCP sistema. Obuka je namenjena vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u pekarama, proizvodnji konditorskih proizvoda, poslastičarnicama, objektima za proizvodnju brze hrane, keteringu, restoranima i hotelima.
Cilj seminara je stručno osposobljavanje lica zaposlenih u subjektima koji se bave poslovanjem sa hranom za lakšu implementaciju HACCP sistema i izradu dokumentacije. Seminar je održana 05. i 06. Avgusta 2011. godine u prostorijama Unije poslodavaca Mladenovca, Kosmajska 3 u periodu od 9 do 16 časova.

Zaključno sa 10. junom 2011. godine, prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnikRS 41/2009, član 47) subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).
U cilju bržeg i efikasnijeg rada, nakon kratkog teorijskog uvoda i ukazivanja na zakonski okvir, predavač je, kroz radionice, učesnicima obuke prenosio iskustva za lakšu implementaciju HACCP sistema.
Učesnici seminara su nakon obuke polagali testove koji su ocenjeni prosečnom ocenom 9 a predavač Ivan Savović iz Konsalting centra Kragujevac bio je zadovoljan uspešnošću proteklog seminara. Učesnici su takođe nakon završenog treninga dobili sertifikat o osposobljenosti za razvoj, primenu i samokontrolu HACCP sistema.

X