U Regionalnoj privrednoj komori Pančevo održan je u utorak, 10. marta seminar za preduzetnike o veštinama poslovne komunikacije. Prof. dr Zoran Punoševac je tokom seminara predstavio važnost korišćenja veština poslovne komunikacije sa praktičnim partnerima u cilju jačanja konkurentnosti. Takođe, naglasio je značaj komunikacije između saradnika unutar same organizacije jer ona značajno utiče na produktivnost, efikasnost, kreativnost odnosno imidž i uspešnost same organizacije.
Tokom seminara obrađene su sledeće teme:

  1. Poslovna komunikacija (poslovno ponašanje, zakazivanje sastanka i priprema za sastanak, kreiranje imidža zaposlenih, poslovni bonton)
  2. Upravljanje ljudskim resursima (značaj; osposobljavanje, obrazovanje, obučavanje; identifikacija potreba, selekcija, uvođenje u posao, liderstvo i timski rad, upravljanje vremenom).
    Prof.dr Zoran Punoševac je, na postavljena pitanja prisutnih, dao veliki broj saveta uz navođenje mnogobrojnih primera iz svoje prakse i iskustva. Prisutni su se pohvalno izrazili o održanom seminaru i temama koje su jako bitne za poslovni uspeh malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Prof.dr Zoran Punoševac je, na postavljena pitanja prisutnih, dao veliki broj saveta uz navođenje mnogobrojnih primera iz svoje prakse i iskustva. Prisutni su se pohvalno izrazili o održanom seminaru i temama koje su jako bitne za poslovni uspeh malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

X