Seminar Tim i timski rad

U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je jednodnevni seminar „Tim i timski rad “ u okviru projekta „Unapredimo poslovnu kulturu“ Cilj seminara, koji je namenjen zaposlenima, je definisanje radnih uloga i organizovanje timskog rada. Predavač je bio profesor doktor Zoran Punoševac, a organizator Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje.

X