Za zaposlene u Opštinskoj upravi Kučevo i javnim preduzećima na teritoriji Opštine Kučevo organizovan je jednodnevni seminar na temu: Upravljanje vremenom. Predavač na seminaru je bio Prof.dr Zoran Punoševac, a obrađivane su sledeće teme:

  • Čemu nas uči upravljanje vremenom?
  • Šta je upravljanje vremenom?
  • Gde nam pomaže upravljanje vremenom
  • Dileme za upravljanje vremenom
X