U okviru projekta koji sprovodi Odbor za kvalitet, nauku i obrazovanje RPKK „Unapredimo poslovnu kulturu“, 13.05. u 11 sati održan je Seminar u sali Komore Kruševac pod nazivom „Poslovno ponašanje i poslovni bonton“. Predavač na Seminaru je bio prof. dr Zoran Punoševac, ispred Konsalting agencije AQP. Seminaru je prisustvovalo 23 predstavnika javnog i privatnog sektora Rasinskog Okruga. Na početku izlaganja, prof. dr Zoran Punoševac je prisutnima ukratko objasnio da znanje nije bezlično poput novca, znanje ne boravi u knjizi i bazi podataka, već da je znanje otelotvoreno u čoveku. Stalno obrazovanje i usavršavanje je najefikasniji način ostvarivanja konkurentske prednosti privrede. Učenje ne treba napustiti u momentu završetka školovanja, već nastaviti sa njime celog života, jer stalno učenje je put stalne promene, inovacije i razvoja. Nije samo stvar u učenju, već i u motou učiti brže i bolje od drugih. Moderna organizacija podstiče generisanje znanja.

Cilj Seminara je da se utiče na kreiranje slike i pozicije kompanije n samih pojedinaca unutar iste, da se pojača samopouzdanje u javnim odnosima. Uvek se stavite u cipele druge osobe, na njegovo mesto, da biste ga bolje shvatili i odreagovali na njegovu poziciju. U svetu biznisa, ljudi Vas obično cene shodno Vašem ponašanju. Kada čovek uđe u poslovni svet, i postane deo njega, on za sobom ostavlja svoju pravu prirodu, svoju privatnost, svoju porodicu, probleme, brige, i preuzima ulogu poslovnog bića. Dobar poslovni čovek ume da zauzme vodeću poziciju, a da se drugi pritom ne osete kao gubitnici, ume da uspostavi dobre odnose na poslu, da lepo i poslovno izgleda, da zadobije poverenje kolega i rukovodioca. Vreme utrošeno u sticanje dobrih manira i u ovladavanje poslovnom etikecijom je dobra investicija. Jednostavno se ponašaju svi oni ljudi koji zaista mnogo vrede kao ličnosti. Poslovan čovek je uvek uredno odeven, fizički odmoran i svež, vedar, radno raspoložen, komunikativan, kreativan, operativan, dostojanstven. Pozdravljanje je prvi korak u ophođenju sa ljudima-ono je često izraz simpatije prema toj osobi. Kada imamo strane poslovne partnere, moramo poznavati poslovna pravila koja važe u toj zemlji. Poverenje u poslovnom svetu se stiče vremenom, to je naime dobra kombinacija poslovnog i prijateljskog odnosa, i važno je da ljude posmatrate kao individualne ličnosti. Vrlo je bitno poštovati svoje kolege i uvažavati njihovo različito mišljenje, jer „Kad svi misle isto, niko ne misli mnogo“, kaže stara, mudra izreka. Na kraju seminara je podeljena anketa koju su prisutni anonimno popunjavali a ticala se ocene uspešnosti organizacije seminara i samog seminara.

X