SRPS OHSAS 18001

SRPS OHSAS 18001 Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2008  Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu omogućava organizacijama da kontrolišu potencijalne rizike po zdravlje bezbednost zaposlenih i na taj način obezbede bolje uslove rada, kao i dobrobit kako njima tako i organizaciji. Proaktivni način komunikacije, koji prestavlja osnovni cilj ovog standarda [...]

SRPS ISO 37001:2017

Sistemi menadžmenta protiv mita ISO 37001:2017 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima. On poseduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir [...]

SPRS ISO 27001:2014

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija SPRS ISO 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija  deo je ukupnog sistema organizacije koji ima za cilj da uspostavi, implementira, deluje, nadgleda, pregleda, održava i unapređuje bezbednost informacija uzimajući u obzir sve bezbednosne rizike po poslovanje organizacije. Standard ISO 27001 je namenjen prevashodno organizacijama koje se bave uslugama u oblastima koje su [...]

Biznis Planovi

Biznis Planovi Dobar biznis plan predstavlja osnovu za otpočinjanje novog projekta, poslovanja kao i osnovu za pregovore o finansiranju. Današnje poslovanje nezamislivo je bez finansijskih instrumenata kojima finansijsko trzište obiluje,a samim tim nephodno je da se u planu detaljno opiše stanje u kome se nalazi preduzeće ili sam investicioni projekat, da se analiziraju i navedu [...]

Finansijski Konsalting

Finansijski Konsalting Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija. Omogućava da se uspešno pribave, investiraju i koriste raspoloživi izvori finansiranja, u cilju povećanja poslovnih performansi preduzeća. Iz ove kategorije usluga možemo Vam ponuditi: Izrada investicionih studija Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije Finansijska analiza poslovanja Analiza finansijskih izveštaja Planiranje projekata Upravljanje projektima Praćenje [...]

FSC CoC

FSC CoC FSC (Forest Stewardship Council) Savet za upravljanje šumama je nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana je u cilju promocije odgovornog odnosa prema šumama na planeti. FSC sertifikat na proizvodu predstavlja potvrdu da je drvo do krajnjeg korisnika stiglo strogo praćenim lancem (CoC certification - Chain of custody - lanac nadzora). Postoje tri vrste FSC sertifikata: [...]

CE Znak

Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.

SRPS ISO 14001:2015

Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.

SRPS ISO 45001:2018

Senectus accumsan malesuada cursus dapibus sem primis cubilia, per potenti fermentu massa pulvinar turpis taciti, pellentesque.

  • 1
  • 2
X